+381 (34) 515 507 os@radasubakic.edu.rs

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Пословник о раду Школског одбора, Број 01-293 од 14.05.2021. године
 • Правилник о организацији и систематизацији послова, Број 01-292 од 14.05.2021. године
 • Измењени оперативни план Основне школе "Рада Шубакић" за организацију и реализацију образовно-васпотног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid - 19
 • Правилник о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину
 • ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДА ШУБАКИЋ“ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19
 • РАСПОРЕД - ГРУЖА 2020/2021
 • РАСПОРЕД - ГУБЕРЕВАЦ 2020/2021
 • Правилник о организацији рада основне школе „Рада Шубакић“ током трајања ванредног стања због заразне болести covid-19 („корона вирус”) и поступању запослених и радно ангажованих лица
 • Одлука о организацији радног времена
 • Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2019/2020. годину
 • Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 2018/2019
 • Школски развојни план 2019-2022
 • Годишњи план рада школе 2019
 • Анекс школског програма 2019./2020. година