+381 (34) 515 507 os@radasubakic.edu.rs

ЗАПОСЛЕНИ

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

СЛАЂАНА ЂОКИЋ

СТРУЧНА СЛУЖБА

 • ПЕДАГОГ: Маријана Плећаш

АДМИНИСТРАЦИЈА

 • ПРАВНИК: Данијела Луковић
 • ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА: Радица Радовановић
 • БЛАГАЈНИК: Владимир Гавриловић

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Наставници математике, рачунарства и информатике

Наставници:

 • Невена Нешовић
 • Биљана Ђерковић Пантовић
 • Душанка Николић
 • Аница Петровић
 • Слађана Аџић

Наставници српског језика и књижевности

Наставници:

 • Јелена Дукић Милићевић

 • Ана Ђорђевић

 • Катарина Перишић

 •  

Наставници страних језика

Наставници:

  • Олена Живковић
  • Весна Перовић
  • Бранка Дачески
  • Иван Јанићијевић

Наставници биологије

Наставници:

Зорица Тошић

Наставници хемије

Наставници:

 • Ивана Плешинац

Наставници историје

Наставници:

Ана Мијатовић

Наставници физике

Наставници:

 • Ружица Пејковић

Наставници географије

Наставници:

Марија Мумовић

Наставници ликовне и музичке културе

Наставници:

Анђелка Армуш

Дејан Петровић

Оливера Живановић

Наставници техничког и информатичког образовања

Наставници:

 • Славица Вељовић

 • Весна Обрадовић

 •  

Наставници физичког и здравственог васпитања

Наставници:

 • Драган Радомировић

 • Владан Сталетовић

Наставници верске наставе

Наставници:

Ивана Камиџорац

 

Наставници разредне наставе

Наставници:

  • Наташа Белић

  • Слађана Луковић

  • Драгана Илић

  • Наташа Живановић Вукоичић

  •  
  •  

Наставници разредне наставе

Наставници:

  • Славица Николић

  • Гордана Терзић

  • Снежана Влајић Максимовић