Управа и администрација

Наставно особље

Наставници математике, рачунарства и информатике
Наставници математике, рачунарства и информатике
Невена Нешовић
Биљана Ђерковић Пантовић
Душанка Николић
Аница Петровић
Школска година
2022/2023
Наставници српског језика и књижевности
Наставници српског језика и књижевности
Јелена Дукић Милићевић
Ана Ђорђевић
Катарина Перишић, стручни сарадник-библиотекар
Школска година
2022/2023
Наставници страних језика
Наставници страних језика
Олена Живковић
Весна Перовић
Бранка Дачески
Иван Јанићијевић
Школска година
2022/2023
Наставници ликовне и музичке културе
Наставници ликовне и музичке културе
Анђелка Армуш
Дејан Петровић
Оливера Живановић
Школска година
2022/2023
Наставници биологије
Наставници биологије
Зорица Тошић
Школска година
2022/2023
Наставници хемије
Наставници хемије
Ивана Плешинац
Школска година
2022/2023
Наставници историје
Наставници историје
Ана Мијатовић
Школска година
2022/2023
Наставници физике
Наставници физике
Ружица Пејковић
Школска година
2022/2023
Наставници географије
Наставници географије
Марија Мумовић
Школска година
2022/2023
Наставници верске наставе
Наставници верске наставе
Ивана Камиџорац
Школска година
2022/2023
Наставници техничког и информатичког образовања
Наставници техничког и информатичког образовања
Славица Вељовић
Школска година
2022/2023
Наставници физичког и здравственог васпитања
Наставници физичког и здравственог васпитања
Драган Радомировић
Владан Сталетовић
Школска година
2022/2023
Наставници разредне наставе
Наставници разредне наставе
Наташа Белић
Слађана Луковић
Драгана Илић
Наташа Живановић Вукоичић
Школска година
2022/2023
Наставници разредне наставе
Наставници разредне наставе
Славица Николић
Гордана Терзић
Снежана Влајић Максимовић
Школска година
2022/2023
Помоћно-техничко особље
Помоћно-техничко особље
Влајић Миодраг, домар/мајстор одржавања
Митровић Синиша, домар/мајстор одржавања
Тијанић Славица, сервирка
Станојевић Радмила, чистачица
Миловановић Славица, чистачица
Аничић Љиља, чистачица
Јовановић Тања, чистачица
Лазовић Данка, чистачица
Марковић Миљана, чистачица
Школска година
2022/2023