Управа и администрација

Наставно особље

Наставници српског језика и књижевности
Наставници српског језика и књижевности
Јелена Дукић Милићевић
Ана Ђорђевић
Катарина Перишић
Школска година
2023/2024
Наставници енглеског језика
Наставници енглеског језика
Весна Перовић
Бранка Дачески
Иван Јанићијевић
Школска година
2023/2024
Наставник историје
Наставник историје
Ана Мијатовић
Школска година
2023/2024
Наставник биологије
Наставник биологије
Зорица Тошић
Школска година
2023/2024
Наставник физике
Наставник физике
Ружица Пејковић
Школска година
2023/2024
Наставници информатике и рачунарства
Наставници информатике и рачунарства
Милица Јеремић
Аница Петровић
Невена Нешовић
Школска година
2023/2024
Наставници ликовне културе
Наставници ликовне културе
Дејан Петровић
Милош Тимотијевић
Анђелка Армуш
Школска година
2023/2024
Наставници физичког и здравственог васпитања
Наставници физичког и здравственог васпитања
Драган Радомировић
Владан Сталетовић
Школска година
2023/2024
Наставник географије
Наставник географије
Марија Мумовић
Школска година
2023/2024
Наставници математике
Наставници математике
Душанка Николић
Биљана Пантовић Ђерковић
Невена Нешовић
Школска година
2023/2024
Наставник хемије
Наставник хемије
Ивана Плешинац
Школска година
2023/2024
Наставници техничког и информатичког образовања
Наставници техничког и информатичког образовања
Славица Вељовић
Милица Јеремић
Школска година
2023/2024
Наставник музичке културе
Наставник музичке културе
Оливера Живановић
Школска година
2023/2024
Наставник верске наставе
Наставник верске наставе
Ивана Камиџорац
Школска година
2023/2024
Наставник немачког језика
Наставник немачког језика
Олена Живковић
Школска година
2023/2024
Наставници разредне наставе
Наставници разредне наставе
Слађана Луковић
Драгана Илић
Наташа Живановић Вукоичић
Славица Николић
Школска година
2023/2024
Наставници разредне наставе
Наставници разредне наставе
Наташа Белић
Гордана Терзић
Снежана Влајић Максимовић
Школска година
2023/2024
Помоћно - техничко особље
Помоћно - техничко особље
Миодраг Влајић, домар/мајстор одржавања
Миодраг Марковић, домар/мајстор одржавања
Школска година
2023/2024
Помоћно - техничко особље
Помоћно - техничко особље
Славица Тијанић, сервирка
Славица Миловановић, чистачица
Љиља Аничић, чистачица
Тања Јовановић, чистачица
Радмила Станојевић, чистачица
Данка Лазовић, чистачица
Школска година
2023/2024