+381 (34) 515 507 os@radasubakic.edu.rs

ДОКУМЕНТАЦИЈА

  • ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДА ШУБАКИЋ“ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19
  • РАСПОРЕД - ГРУЖА 2020/2021
  • РАСПОРЕД - ГУБЕРЕВАЦ 2020/2021
  • Правилник о организацији рада основне школе „Рада Шубакић“ током трајања ванредног стања због заразне болести covid-19 („корона вирус”) и поступању запослених и радно ангажованих лица
  • Одлука о организацији радног времена
  • Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2019/2020. годину
  • Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 2018/2019
  • Школски развојни план 2019-2022
  • Годишњи план рада школе 2019
  • Анекс школског програма 2019./2020. година