Управа и администрација

Наставно особље

Наставници математике, рачунарства и информатике
Наставници математике, рачунарства и информатике
Невена Нешовић
Биљана Ђерковић Пантовић
Душанка Николић
Аница Петровић
Слађана Аџић
Школска година
2021/2022
Наставници српског језика и књижевности
Наставници српског језика и књижевности
Јелена Дукић Милићевић
Ана Ђорђевић
Катарина Перишић
Школска година
2021/2022
Наставници страних језика
Наставници страних језика
Олена Живковић
Весна Перовић
Бранка Дачески
Иван Јанићијевић
Школска година
2021/2022
Наставници ликовне и музичке културе
Наставници ликовне и музичке културе
Анђелка Армуш
Дејан Петровић
Оливера Живановић
Школска година
2021/2022
Наставници биологије
Наставници биологије
Зорица Тошић
Школска година
2021/2022
Наставници хемије
Наставници хемије
Ивана Плешинац
Школска година
2021/2022
Наставници историје
Наставници историје
Ана Мијатовић
Школска година
2021/2022
Наставници физике
Наставници физике
Ружица Пејковић
Школска година
2021/2022
Наставници географије
Наставници географије
Марија Мумовић
Школска година
2021/2022
Наставници верске наставе
Наставници верске наставе
Ивана Камиџорац
Школска година
2021/2022
Наставници техничког и информатичког образовања
Наставници техничког и информатичког образовања
Славица Вељовић
Весна Обрадовић
Школска година
2021/2022
Наставници физичког и здравственог васпитања
Наставници физичког и здравственог васпитања
Драган Радомировић
Владан Сталетовић
Школска година
2021/2022
Наставници разредне наставе
Наставници разредне наставе
Наташа Белић
Слађана Луковић
Драгана Илић
Наташа Живановић Вукоичић
Школска година
2021/2022
Наставници разредне наставе
Наставници разредне наставе
Славица Николић
Гордана Терзић
Снежана Влајић Максимовић
Школска година
2021/2022