Правилна исхрана – гојазност, болест савременог друштва

Правилна исхрана – гојазност, болест савременог друштва

У склопу превентивног здравственог васпитања реализовали смо тему : „Правилна исхрана – гојазност, болест савремено      г друштва“. Интерактивни разговор са популацијом ученика 6. и 7. разреда одржали су : др Александра Јелић, педагог Наташа Ђукић и мед.сестра Данијела Милојевић .
Вођен је разговор и о штетности мултимедијалних садржаја на здравље и променама које доноси пубертет.
Захваљујемо се предавачима Саветовалишта за младе из Крагујевцa!