+381 (34) 515 507 os@radasubakic.edu.rs

Од 15.-19.марта 2021.године, ученици од 5.до 8.разреда, одлуком Министарства просвете науке и технолошког развоја прелазе на онлајн наставу.
Ученици од 1. до 4. разреда редовно посећују наставу.