Данас је Дан наше школе!

Ове године школа у Пајсијевићу слави 150 година постојања.

Овом приликом ћемо се у најкраћим црама подсетити историјата ове школе. Постоје подаци да су деца из Пајсијевића првобитно ишла у школу у Честин, све до отварања школе у њиховом селу. Августа 1871. године окружни начелник се обраћа министру просвете актом у коме се залаже да се удовољи жељи сељана и одобри отварање нове школе у селу Пајсијевић. Дана 19. августа 1871. године под бројем 3815 министар просвете одобрава изградњу школе. Изградња је трајала 3 године. Сељани су, немајући помоћ ниоткуда, уложили у ову изградњу сав свој новац и труд. После стручног увиђаја 25. јула 1874. школа почиње са радом. Први учитељ био је Јован Симић. Школа данас ради као издвојено одељење матичне школе у Гружи, броји 11 ђака и у њој се негују како традиција тако и савремени образовно-васпитни рад.