Основна Школа Рада Шубакић - ГружаТематски дан - Вук Караџић - Основна Школа Рада Шубакић - Гружа