Основна Школа Рада Шубакић - ГружаДан школе 2013 - Основна Школа Рада Шубакић - Гружа