ДАН ШКОЛЕ-представа Центра за културу-ученици ОШ : “Вук Караџић” “На тротинету по целом свету”.

ДАН ШКОЛЕ-представа Центра за културу-ученици ОШ : “Вук Караџић” “На тротинету по целом свету”.