Драмска

ДРАМСКО- РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

 

Драмско- рецитаторска секција ОШ „ Рада Шубакић“ окупља велики број ученика од петог до осмог разреда.Рад секције темељи се на проучавању драмске уметности, изражајног казивања, читалачким пробама, прављењу маски и костима, сценском извођењу и упознавању са историјом позоришта. Такође, чланови секције учествују на такмичењима рецитатора и традиционално постижу добре резултате. Чланови секције ангажовани су у припремању програма за Светог Саву и Дан школе.

Радом секције руководи наставница српског језика Јелена Тодоровић.