Измена календара полагања завршног испита

Уторак, 18.6. – српски језик и књижевност

Среда, 19.6. – математика

Четвртак, 20.6. – изабрани предмет